Sunday, May 24, 2009

Вятър в полето / Fields on the Wind

Oil on Canvas (18 x 21 cm)
© Galina Nikolova

Friday, May 22, 2009

Спомен за езерото / Lake Memento

Oil on Canvas (65 x 82 cm)
© Galina Nikolova

Friday, May 15, 2009

Старо Търново / The Old Tarnovo

Oil on Canvas (64 x 81 cm)
© Galina Nikolova

Thursday, May 7, 2009

Акации във виолетово / Acacias in Violet

Oil on Canvas (18 x 21 cm)
© Galina Nikolova